Ц Е Н Т Р А Л А   Б Е О Г Р А Д

Адреса:
Светозара Милетића бр. 15
Стари град
11000 Београд

Радно време:
Понедељак - петак: 10:00 - 14:00

Skype:
sstviaps

Телефони:
069/812-7-399 - Седиште ССТВИАПС
069/812-7-400 - Бруно Садик, председник
069/812-7-401 - Коста Савинов, потпредседник
069/622-422- Милош Рајчић, секретар

E-mail:
kontakt@sstviaps.org

Viber/WhatsApp:
069/812-7-399

П О В Е Р Е Н И Ш Т В О   Б Е О Г Р А Д

Адреса:
Дечанска 14/7
Стари град
11000 Београд

Телефони:
011/333-5-450 - Седиште ССТВИАПС
069/812-7-400 - Бруно Садик, председник
069/812-7-401 - Коста Савинов, потпредседник
069/622-422 - Милош Рајчић, секретар

E-mail:
kontakt@sstviaps.org

(улаз се налази у згради Дома синдиката на Тргу Николе Пашића бр. 5, 7. спрат, канцеларија бр. 7)