Повереништво Врњачка бања

Крњинац Иван – заменик повереника
Стаменчић Душан – секретар повереништва

Одбор повереништва:

Крњинац Иван – члан
Стаменчић Душан – члан
Миленковић Александар  – члан
Миладиновић Славиша – члан

Контакт тел.:

060/7614900