Повереништво Зрењанин

Јанку Дејан – главни повереник
Дамјанац Владимир – заменик повереника
Срданов Бранислав – секретар повереништва

Одбор повереништва:

Јанку Дејан – члан
Дамјанац Владимир – члан
Стојановић Марко – члан
Граховац Игор – члан
Милошев Милан – члан

Адреса повереништва:

ул. Жарка Зрењанина 52А, Зрењанин

Контакт тел.:

069/2705977