Повереништво Нови Пазар

Хануша Хајрис – заменик повереника
Качар Сафет – секретар повереништва

Одбор повереништва:

Хануша Хајрис – члан
Кемал Бјелак – члан
Фако Кедрић – члан
Јахјагић Исмаил – члан

Адреса повереништва:

ул. Санџачке Дивизије ТЦ Језеро, Нови Пазар

Контакт тел.:

063/8333888