Повереништво Смедерево

Стојановић Марко – заменик повереника
Ивковић Дејан – секретар повереништва

Одбор повереништва:

Кнежевић Драган – члан
Стојановић Марко – члан

Адреса повереништва:

ул. Вука Караџића бр. 8, Смедерево

Контакт тел.:

063223869